Col·lectiu El Tinglado

Col·lectiu El Tinglado
Àmbits laborals: 
Activisme
Arquitectura
Investigació
Sector social
Àmbit territorial: 
Barcelona província
Model d'organització: 
Associació
Projecte autogestionat

Som un col·lectiu d’arquitectes que treballem de forma transdisciplinar, amb una visió de l’arquitectura i de l’urbanisme que contribueixi a millorar les vides i a transformar la societat. Acompanyem persones i comunitats en el seu procés per a comprendre, modificar i preservar els espais i els territoris que habiten.Treballem amb l’administració pública, entitats locals i associacions del tercer sector i veïns i veïnes. 

Tractem de promoure i dur a la pràctica una arquitectura i una planificació territorial i urbana socialment justa, ambientalment sostenible i culturalment diversa, a través del vincle amb la comunitat local, metodologies participatives i solucions de proximitat.

Els nostres objectius i principis són:

  • Fomentar un accés universal als serveis de l’arquitectura, l’urbanisme i la construcció sostenibles, tenint presents per això el context sociambiental en el qual s’inscriuen els nostres projectes, incorporant l’ús de materials ecològics, de baixa petjada ecològica, reduint els seus impactes i tenint en compte el tancament de cicle de materials.

  • Incidir en l’agenda cultural i política a partir de l’estudi i l'anàlisi crític de la realitat posant així al centre les desigualtats estructurals i les seves causes (gènere, classe, origen, …).

  • Crear i enfortir xarxes de cooperació comunitària, promovent la participació social, cultural i política de manera local però entenent la multiescalaritat de les nostres accions.

  • Promoure el coneixement crític; constituint grups de treball interdisciplinaris, valent-nos de metodologies participatives i anàlisi mixtes i fent ús de programari lliure, dades oberts i procomuns digitals.

  • Treballar de manera horitzontal i respectuosa entre les nostres treballadores, impulsant el desenvolupament de les seves capacitats, fomentant la intercooperació, reconeixent la codependència, posant les cures al centre i, en última instància, repensant el rol de l’arquitecte dins la societat.

 

La nostra activitat s’articula en quatre eixos principalment:

  1. Arquitectura i serveis: Dissenyem espais per a ser viscuts. Rehabilitem abans de construir i ho fem tenint cura de l’entorn al llarg del cicle de vida de l’edifici promovent l’ús de materials de baixa petjada ecològica.

  2. Investigació i acció: Construïm i compartim coneixement crític, entès com a camí per a l’emancipació individual i col·lectiva. Orientem la nostra recerca a identificar i comprendre les situacions de desigualtat estructurals per tal d’obtenir eines per a la transformació.

  3. Participació i dinamització comunitària: Acompanyem processos col·lectius com a facilitadores i/o tècniques, promovent la co-responsabilitat, el treball en xarxa i la interseccionalitat.

  4. Urbanisme i territori: Abordem la transformació de l’espai urbà en les diferents escales, des del disseny de l’espai públic a la planificació territorial estratègica sota el prisma de la sostenibilitat integral i el dret a la ciutat.

Contacta amb Col·lectiu El Tinglado