Condicions d'ús

Aquesta plataforma té la finalitat d'enxarxar intercanvis professionals entre col.lectius de dones, lesbianes, trans i feministes aquí registrats i persones o entitats que vulguin potenciar-les. Les dades que aquí es recullen només es troben a disposició per a tal finalitat i estan allotjades de manera segura protegides d'altres usos il·lícits. No utilitzem aquestes dades per cap altra finalitat que no sigui oferir la informació a les usuàries, i sempre segons els criteris de privadesa escollits per les persones que les han proporcionat. No guardem ni transferirem aquestes dades a cap tercera persona o entitat o empresa comercial.

Les cookies que la plataforma web utilitza s'utilitzen, conforme el paràgraf anterior, únicament per a facilitar la navegació de l'usuària i la plataforma i romanen emmagatzemades al navegador de la usuària. Si desitgeu esborrar les cookies ho podeu fer a través de les opcions de configuració de privadesa del vostre navegador.

Les mesures de seguretat en línia d'aquesta plataforma, les seves dades i domini web, garanteixen mantenir la seva confidencialitat, tant les dades allotjades com les dades que circulen entre el navegador i el servidor, xifrant el tràfic entre el navegador i el servidor.

El dret d'autoria del contingut que es registri a La Creatura correspon al projecte sota el qual s'emmarquen o, en la seva absència, a la persona que les ha registrat. La llicència dels textos escrits és la Creative Commons (by-nd-nc) amb el què els drets de difusió i ús es troben condicionats a les clàusules de la mateixa llicència, doncs és una llicència oberta però amb restriccions.

Recomanem l'ús de navegadors i dispositius de programari lliure que garanteixin la renderització del codi segons els estàndards del w3c.

Les responsables d'aquest projecte són les persones que conformem el projecte de La Creatura. Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres si teniu algun dubte sobre aquestes condicions d'ús.

Gràcies per llegir aquesta instància.