1º encuentro fase BETA

La Creatura està naixent... 
Vine a la reunió de pre-presentació del projecte el dia 11 de juliol a les 18,30h a La Raposa del Poble Sec!